Jäsenehdot


OULUN KAMPPAILUKLUBI JÄSENSOPIMUS – SOPIMUSEHDOT (1.11.2016 ALKAEN)

Jäsensopimus on voimassa toistaiseksi ja vähintään sopimukseen merkityn vähimmäisajan (jäsenyysjakso 6 kk tai 12 kk). Jäsenyysjakson päätyttyä asiakkaan jäsenyys ja hinnoittelu muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi. Jäsenyyden irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanominen tulee tehdä lähettämällä vapaamuotoinen irtisanomisilmoitus sähköpostilla osoitteeseen: info(at)oulunkamppailuklubi.fi tai ilmoittamalla asian Art of Fight – store-myymälässä. Jäsenyys katsotaan päättyneeksi asiakkaan palauttaessa kulkukortin.

Jäseneksi liittymisen yhteydessä asiakkaalta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen kertaluontoinen avausmaksu (20€). Avausmaksulla katetaan jäsenyyden perustamiskuluja, sekä kulkukortin kustannukset. Avausmaksua ei palauteta, vaikka jäsenyys myöhemmin irtisanottaisiin.

Laskut lähetetään sähköpostiin ja asiakas on velvollinen tarkastamaan myös roskapostikansion ilmoittamansa sähköpostiosoitteen roskapostisuodattimen vuoksi. Suosittelemme jäsenillemme e-laskun käyttöä. Paperilaskuista perimme voimassaolevan hinnaston mukaisen toimitusmaksun 5 €. Paperilaskuihin tuleva toimitusmaksu johtuu paperilaskujen lähettämisestä aiheutuvista kustannuksista. E-lasku on jäsenillemme ilmainen ja ympäristöystävällinen.

Toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden maksutavat:

A) KÄTEIS-/KORTTIMAKSU MYYMÄLÄÄN

Jäsenmaksut voi suorittaa Art of Fight – storeen käteisellä tai pankki-/luottokortilla myymälän aukioloaikoina. Jäsenmaksut laskutetaan automaattisesti 2 viikkoa ennen uuden jäsenmaksukuukauden alkua, eikä niitä voi enää laskun lähettämisen jälkeen maksaa myymälään.

B) E-LASKU

Kuukausimaksu voidaan maksaa e-laskulla niin, että maksu veloitetaan eräpäivänä. Jäsenelle annetaan ohjeet e-laskulla maksamiseen jäsenkortin mukana. Jäsenen tulee tutustua huolellisesti ohjeeseen, jotta maksu tulee suoritettua oikein.

C) ERIKOISMAKSUVÄLINEET

Kuukausimaksu voidaan maksaa myös mm. Smartumilla, ePassilla, Edenredillä ja Eazybreakilla (näitä maksuvälineitä kutsutaan näissä ehdoissa erikoismaksuvälineiksi). Jos sinulla on käytössä joku muu esim. työnantajan myöntämä liikuntaetu, varmista sen toimivuus Art of Fight – storesta.

Allekirjoitetut liikuntasetelit tuodaan Art of Fight – storeen, sen aukioloaikana. Smartum-saldolla maksettaessa tulee lähettää kuitti maksusta osoitteeseen info(at)oulunkamppailuklubi.fi.

Erikoismaksuvälineillä voidaan maksaa vain täysiä kuukausia ja jäsenelle ilmoitetaan sähköpostilla, mihin asti kuukausimaksut on maksettu. Mikäli seteleillä maksettaessa setelien arvo ylittää täysien kuukausien kuukausimaksun, ei erotusta palauteta. Erikoismaksuvälineillä maksettaessa on maksu suoritettava tai kuitti maksusta esitettävä viimeistään kolme viikkoa ennen halutun maksun eräpäivää, jotta kyseinen kuukausimaksu voidaan hyvittää. Mikäli maksu suoritetaan myöhemmin, tulee jäsenen maksaa kyseisen kuukauden kuukausimaksu e-laskulla. Tällöin erikoismaksuvälineellä tehty maksu hyvitetään seuraavien kuukausien kuukausimaksuista.

3.2. JÄSENYYDEN TAUOTUS

6 kk:n ja 12 kk:n jäsenyyksissä sallitaan enintään yksi taukokuukausi vuodessa. Tauon ajaksi asiakas voi valita yhden haluamansa jäsenyyskuukauden laskutusvälin, jonka ajan jäsenkortti on poissa toiminnasta eikä kuukausimaksua peritä. Pidempää taukoa varten (yli 1kk) esim. sairauden vuoksi, asiakkaan on esitettävä asiaan kuuluva sairauslomatodistus. Ellei asiakas halua esittää sairauslomatodistusta jäsenyyden tauottamiseksi, on hänen irtisanottava jäsenyytensä normaalien irtisanomisehtojen mukaisesti.

3.3. VUOSIJÄSENYYS

Vuosijäsenyys alkaa, kun avausmaksu ja ensimmäinen jäsenmaksu on maksettu. Vuosijäsenyys on voimassa vuoden määräajan jäsenyyden alkamispäivästä lukien, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Vuosijäsenyyden päätyttyä asiakkaan jäsenyys ja hinnoittelu muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi. Halutessaan asiakas voi muuttaa jäsenyyden 6 kk:n jäsensopimukseen tai uusia 12kk jäsenyyden ilman kustannuksia. Ellei asiakas kuitenkaan halua lainkaan jatkaa jäsenyyttä hänen on irtisanottava sopimus samoin kuin muissa toistaiseksi voimassaolevissa jäsenyyksissä. Mikäli asiakas sairastuu maksetun vuosijäsenyyden aikana ja jäsenyys keskeytyy yli kuukauden ajaksi, hänen on esitettävä asiaankuuluva sairauslomatodistus. Sairausloman kesto lisätään käyttöaikana ennakkoon maksetun jäsenyysajan jatkoksi.

4. JÄSENKORTTI

Oulun Kamppailuklubin jäsenille tehdään avausmaksun ja kuukausi- tai vuosimaksun maksamisen jälkeen henkilökohtainen jäsenkortti. Jäsenkortin voi noutaa Art of Fight – storesta aukiolo-aikoina. Jäsenkortti toimii kulkukorttina Oulun Kamppailuklubin tiloihin ja se mahdollistaa Oulun Kamppailuklubin palvelujen käytön jäsenyyden aikana. Jäsenkortilla asiakkaamme saavat myös erilaisia etuja sopimuskumppaneidemme tuotteista. Jäseneduista tarkemmin Oulun Kamppailuklubin nettisivuilla.

Jäsenkortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava sähköpostitse info(at)oulunkamppailuklubi.fi Oulun Kamppailuklubin henkilökunnalle. Uusi jäsenkortti tehdään jäsenelle avausmaksun hinnalla. Vialliset kortit vaihdetaan veloituksetta, mutta vääränlaisessa käytössä vaurioituneen kortin uusimisesta veloitetaan avausmaksua vastaava korvaus. Jäsenkortti on henkilökohtainen ja sitä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

5. YLEISET JÄSENEHDOT

Oulun Kamppailuklubin jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää tai vuokrata toiselle henkilölle. Jäsenkorttia ei saa luovuttaa toisen käyttöön. Jos Oulun Kamppailuklubi havaitsee kortin väärinkäytöksiä, on sillä oikeus päättää jäsenyys välittömästi ja periä jäseneltä 200 € sopimusrikkomusmaksu. Mikäli jäsenyys on päätetty väärinkäytöksen takia, Oulun Kamppailuklubilla ei ole velvollisuutta palauttaa maksettuja maksuja jäsenelle. Oulun Kamppailuklubi voi harkintansa mukaan joko keskeyttää tai päättää jäsenyyden maksamattomien jäsenmaksujen tai harjoitussalin ilmapiiriin sopimattoman käytöksen vuoksi tai jos jäsentä ei tunneta enää rehelliseksi, luotettavaksi ja ei ole henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva. Mikäli jäsenyys on keskeytetty maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, tulee jäsenen ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info(at)oulunkamppailuklubi.fi sopiakseen maksamattomien laskujen maksamisesta ja jäsenyyden palauttamisesta. Oulun Kamppailuklubilla on oikeus siirtää maksamattomat laskut perintään. Toistaiseksi voimassaolevassa jäsenyydessä ei ole taukomahdollisuutta, paitsi raskauden, armeijan tai vakavan sairauden perusteella. Tauosta tulee sopia erikseen Oulun Kamppailuklubin henkilökunnan kanssa ja sen perusteesta tulee esittää luotettava todistus. Harjoittelu Oulun Kamppailuklubilla tapahtuu jäsenen omalla vastuulla ja jäsenen tulee noudattaa Oulun Kamppailuklubin yhteisiä sääntöjä sekä muita ohjeistuksia. Jäsenen tulee huomioida, että Oulun Kamppailuklubilla ei ole aina henkilökuntaa paikalla. Oulun Kamppailuklubi ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenelle tai tämän omaisuudelle. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan. Oulun Kamppailuklubilla on oikeus perua yksittäisiä harjoituksia. Jäsenen tulee ilmoittaa Oulun Kamppailuklubilla nimen, puhelinnumeron, osoitteen sekä tilinumeron muutoksesta. Oulun Kamppailuklubi pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintojen muutokset ilmoitetaan Oulun Kamppailuklubin verkkosivuilla ja jäsenille lähetettävällä uutiskirjeellä ja ne astuvat voimaan ilmoituspäivää seuraavan kuun alusta lukien. Oulun Kamppailuklubilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Yleisiä Sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset Sopimusehdot löytyvät Oulun Kamppailuklubin verkkosivuilta. Oulun Kamppailuklubilla ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja, mikäli se joutuu hetkellisesti sulkemaan Oulun Kamppailuklubin tai osan siellä suoritettavien välttämättömien huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Oulun Kamppailuklubilla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen nimenomaista suostumusta.
​​​​​​​

6. KUVAAMINEN

Oulun Kamppailuklubin harjoituksia kuvataan sosiaaliseen mediaan markkinointi tarkoitukseen. Harjoituksissa olevat jäsenet saattavat näkyä kuvissa ja videoissa. Mikäli haluat ettei sinua näy kuvissa/videoissa, voit ilmoittaa asiasta videonkuvaajille. Kunnioitamme toivettasi ja jätämme sinut pois materiaalista.