SUNNUNTAIN LÄSNÄOLOILTA

Illan fasilitoijana toimii Tomi Kaarela tai vieraileva fasilitoija. Illat ovat kaikille avoimia, ei vaadi kamppailuklubin jäsenyyttä.

Elämme suuressa äänekkäässä, ärsykkeiden täyttämässä maailmassa, jonka vauhti tuntuu vain kiihtyvän jatkuvasti. Samalla me ihmiset etsimme jatkuvasti jotain aitoa täyttymystä, mutta mitä se on?

Vastaus on melko yksinkertainen. Me etsimme rauhaa, etsimme levollisuutta ja mielen hiljaisuutta, sekä omia sisäisiä voimavaroja, joilla voimme antaa itsellemme arvostusta, hyväksyntää ja rakkautta.

Me haluamme lopettaa suorittamisen, jatkuvan tekemisen, itsemme ja toistemme arvostelun. Me haluamme etäisyyttä jatkuvasta ponnistelusta, konflikteista, haluista, peloista ja vihamielisyydestä.

Meitä vetää puoleensa ihmiset jotka ovat levollisia, tilanteet ja paikat joissa voimme olla rauhassa ja hiljaisuudessa. Yksinkertaiset asiat ilman stressiä. Olla levollisuudessa.
Sisäinen rauha ja levollisuus tuottavat syvällisempää täyttymystä kuin pakottavat tarpeet nopeaan nautintoon, ulkoisen menestyksen hamuaminen, pakonomainen uusien asioiden hankkiminen tai kokeminen. Ilman sisäistä levollisuutta olemassaolon tilassa ei mikään tavoittelemamme ulkoinen asia tule koskaan tuomaan täyttymystä elämään.

Saatamme etsiä tätä hiljaisuutta ja rauhaa itsemme ulkopuolelta, vaikka muuttamalla fyysistä ympäristöämme, mutta jatkuva toiminta tapahtuu päämme sisällä. Pään sisällä on jatkuvaa meteliä ja ajatusten virtaa, emmekä löydä rauhaa. Mieli on jatkuvasti täynnä reaktioita, arvostelua, kysymyksiä, haluja ja asenteita. Ja me uskomme että meteli on todellisuutta, eikä enää tunnisteta mikä on todella totta. Yhteys todelliseen itseemme ja levollisuuteen on katkennut.

Läsnäoloilloissa tehdään matkaa itseä kohti. Erilaisilla harjoituksilla asetutaan yksinkertaiseen itsenä olemiseen ja aitouden tuntemiseen - harjoitellaan todellisuuden kokemista.

Aitona oleminen tarkoittaa nykyhetken kokemista. Aitona oleminen ei tarkoita minkään tietyn asian kokemista. Kyse on enemmän miten koemme kuin mitä koemme. Matkan tarkoituksena ei ole, että alkaa tuntumaan paremmalta, vaan tulla paremmaksi tuntemisessa läsnäolon ja tietoisuuden kautta!

Läsnäoloiltojen tarkoitus ei ole tehdä sinua paremmaksi, vaan ainoastaan auttaa asettumaan lähemmäs itseäsi.
Läsnäoloilloissa tehdään erilaisia harjoituksia, mutta sisäiset harjoitukset ja elävä elämä eivät ole kaksi eri asiaa. Aitona oleminen, aidoksi tuleminen on meidän harjoituksena koko ajan, kunnes siitä tulee elämäntapa.


LÄSNÄOLOILLASSA TEHTÄVIÄ HARJOITUKSIA:

  • Erilaiset ohjatut meditaatiot
  • Mantrojen laulaminen / lausuminen
  • Itsereflektio harjoitukset
  • Suggestiot / rentoutusharjoitukset


Läsnäoloiltoja fasilitoi Tomi Kaarela, joka on omalla henkisellä matkallaan hakenut oppia mm. KASVURetriiteiltä, erilaisilta meditaatio-, energianjako-, tantra- ja hengitys- workshopeista. Tomi työskentelee myös Mestari Harunin yksityisopetuksessa.

"Koen suurta mielenkiintoa ja kutsumusta itseni äärellä työskentelyyn. Tämän lisäksi meditaatiosta, sekä itsereflektioharjoituksista on tullut minulle kiinteä osa arkea.

Läsnäoloiltojen fasilitointi ja järjestäminen on minulle askel uuteen suuntaan. En ole mestari taikka minkään sortin Guru, ja tämä uusi alkava matka tuleekin varmasti haastamaan minua. Tiedän kuitenkin yli 20 vuoden kamppailulaji taustasta ja kamppailulajien opettamisen historiastani, että kuinka paljon on itselläni mahdollisuus oppia ja kasvaa, jakamalla omaa tietoa toisille ihmisille.

Luotan omaan kutsumukseen ja siihen että nämä illat puhuttelevat juuri niitä ihmisiä joille illoilla on annettavaa. Ajatuksenani on myös ottaa iltoihin mukaan vierailevia ohjaajia omista verkostoistani, näistä tiedotan aina ennakkoon.

Tervetuloa mukaan!"


Tulevien Läsnäoloiltojen ohjaajat


​​​​​​

LÄSNÄOLOILLAT TOISTAISEKSI TAUOLLA

Syvennä läsnäolo kokemustasi


PAIKKA:
Oulun Kamppailuklubi
Tyrnäväntie 16 F

90400 Oulu
(Sisäänkäynti rakennuksen kaupungin puoleiselta etukulmalta).

HINTA:

Kertamaksu 15€ ( Osta verkkokaupasta).

"Zen Master" Kaakao +5€ (Kaakao valmistetaan valmiiksi tilaajille)

Kamppailuklubin / TFW Oulun jäsenille Kertamaksu 5€(Sisältää "Zen Master" Kaakaon )


AIKA:

Sunnuntaisin KLO 19:30-20:45 (Saavuthan paikalle n. 10 min ennen aloitusta)MEDITAATION JA SYVEMMÄN ITSETUNTEMUKSEN HYÖTYJÄ

Reaktiivisuus vähenee:

Reaktiivinen käyttäytyminen on tiedostamatonta käyttäytymistä. Mitä enemmän tietoinen olet siitä mitä sinussa tapahtuu, sitä vähemmän reagoit tiedostamattomasti arjessa esiin nouseviin asioihin. Olet enemmän elämäsi ohjaksissa ja reaktion sijaan voit vastata nouseviin asioihin läsnäolevasta tilasta kaikella viisaudella ja tiedolla mitä olet itsellesi kerryttänyt.

Sinussa on enemmän energiaa

Mielen rauhoittuessa ja hiljentyessä, negatiivisten ajatusten ja pakonomaisen ajattelun kierre vähenee. Jos sinulle on tuttua etten pysty pysäyttämään jatkuvasti ajattelevaa mieltäsi olet varmasti kiitollinen levollisuudesta. Suurin osa pakonomaisesta ajattelusta on yleisesti negatiivista ja vitutus kuluttaa järkyttävän määrän energiaa, virtaa kuluu mutta mitään hyvää ei juurikaan elämässä tämän vuoksi tapahdu!

Mielen kierrosten laskiessa, on sinussa enemmän tilaa käyttää mieltäsi näkemään mitä todella haluat ja hyödyntää negatiivisesta ajattelusta vapautunutta energiaa asioiden konkreettiseen toteuttamiseen.

Viivyttelystä toimintaan

Lähes kaikille niin tuttu "Sitten kun..." ajattelu vähenee. Mitä läsnäolevammasta tilasta alat arkeasi elämään, sitä vähemmän sorrut "Kun aika on oikea.." ajatteluun. Todellisuudessa oikea aika on juuri nyt! Pieniin arkisiin askareisiin on helpompi tarttua ja niiden suorittamisen nihkeydestä saattaa tulla läsnäolevaa tekemistä

Ajan kokemus muuttuu
Kun opimme tekemään asioita läsnäolevasti, huomaamme olevamme tehokkaampia ja asioiden suorittaminen on vaivattomampaa ja näin ollen voi syntyä kokemus, että meillä on enemmän aikaa käytössämme. Samalla kun tiedostamaton ajattelu (murehtiminen) lakkaa häiritsemästä meitä, voimme alkaa nauttimaan ja saada energiaa arkisten asioiden tekemisistä, jotka ennen tuntuivat olevan kulueriä arjessamme.


Kokemus työpaikasta / olosuhteista muuttuu

Levollisesta ja läsnäolevasta tilasta käsin tehdyn työn kokemus voi muuttua aivan täysin. Samoin kuin työkaverit voivat näyttäytyä aivan uudessa valossa. Vaikka mikään ulkoinen asia työpaikalla ei muuttuisi, sinun muuttunut sisäinen kokemus asioista tuo uuden kokemuksen ulkoisista olosuhteista.
Tekemiseen tulee luottamusta ja ymmärrät, että todellinen pomosi on hän joka kävelee hattusi alla ympäriinsä ja osaat myös synnyttää positiivisen suhteen tämän pomon kanssa.

Voit kokea spontaania luovuutta

Jos pitäydyt vanhassa jatkuvassa ajatusten negatiivisessa oravanpyörässä ja koet ettet saa ajattelua pysähtymään, sinussa ei ole tilaa synnyttää mitään uutta. Vasta kun mieli hidastuu ja pysähtyy, pääset läsnäolevaan rakkauden tilaan alkaa myös uusia kuvia ja luovia ajatuksia syntyä.

Painonhallinta helpottuu

Kaikki tuntevat termin "tunnesyöminen". Monesti tämä tunnesyöminen tapahtuu alitajuisesti ja olemme jo tarttuneet herkkuihin, ennen kuin olemme ehtinyt edes havaita mitä on tapahtumassa. Kyse on oman sisäisen tunnetilan muuttamisesta syömällä, kyseessä on jokin epämiellyttävä emootio, jonka kohtaamisen sijaan haetaan nautintoa ja emootiota paetaan syömisellä. Läsnäolevassa tilassa voit huomata tämän käytöksen ja sinussa on enemmän kapasiteettia ja tietoisuutta katsoa sinussa olevaa emootiota (takana yleensä pelkoa, surua tai vihaa).
Toisekseen läsnäolevassa tilassa tulet enemmän tietoiseksi ravinnon riittävästä määrästä ja kokemuksesi tarkentuu siitä mitä mikäkin ravinto sinussa aiheuttaa. Huonosti sopiva ruoka ei enää samalla tavalla puhuttele ja taas hyvää tekevän ravinnon houkuttelevuus kasvaa. Osaat myös arvostaa ravintoa uudella tavalla ja yksinkertaisesti olemalla kiitollinen jokaisesta ruuasta tietoisuus syödystä ruuasta kasvaa.

Kiinnostus omaan terveyteen kasvaa

Läsnäolevassa tilassa tunnet kehosi uudella tavalla ja osaat arvostaa kehoasi. Keho on se paikka, jossa kokemuksesi elämästä tapahtuu. Ilot, surut naurut, itkut ja kaikki emootiot käydään läpi tässä ihmeellisessä kehossa.
Yhteys omaan kehoon paranee ja opit tuntemaan mitä keho kaipaa voidakseen hyvin ja luontaisesti ilman pakottamista haluat tehdä hyvää kehollesi.